Dorota Przybyła

Dorota Przybyła

Dorota Przybyła

Lista nr 1, Pozycja 1

Okręg nr 1

Dzielnice: Podjasnogórska; Stare Miasto; Śródmieście; Trzech-Wieszczów.

Mieszkam na Osiedlu Trzech Wieszczów…

…całe życie jeden częstochowski adres, tutaj skończyłam szkołę podstawową i technikum, studiowałam co prawda w Gliwicach, ale po studiach wróciłam
tu do pracy – i tak aż do emerytury.

Zawodowo – jestem inżynierem budownictwa o specjalności konstrukcyjnej kolejowej, posiadam uprawnienia budowlane wykonawcze i do projektowania. Przez wiele lat pracowałam w Zakładzie Linii Kolejowych w Częstochowie na różnych stanowiskach technicznych, zajmowałam się też sprawami inwestycyjnymi. Pracowałam przy wielu kontraktach unijnych. Nadal jestem czynna zawodowo – pracuję w biurze Inżyniera Kontraktu, m.in. jestem Koordynatorem Zespołu Opiniowania Dokumentacji Projektowej dla unijnego projektu modernizacji linii kolejowej nr 146 Wyczerpy – Chorzew Siemkowice.

Społecznie – od 1984r jestem aktywnym członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, uczestniczę w pracach Oddziału SITK w Częstochowie oraz w organach krajowych,
w kadencji 2014-2018 byłam wiceprezesem w Zarządzie Krajowym SITK.

Oddział Częstochowski był organizatorem wielu ciekawych konferencji naukowo – technicznych poświęconych tematyce komunikacji miejskiej w naszym mieście i wielu konferencji ogólnopolskich
o tematyce kolejowej. Uczestniczyłam aktywnie w pracach komitetów organizacyjnych tych imprez technicznych. Na jednej z naszych konferencji powstał pomysł ogólnokrajowej akcji „Bezpieczny przejazd”.

Staraniem kolejarzy węzła częstochowskiego i SITK powstało Muzeum Historii Kolei, które ma swą siedzibę w budynku dworca Częstochowa Stradom i jest jednym z obiektów Śląskiego Szlaku Zabytków Techniki. Byłam pomysłodawczynią i współorganizatorką historycznych jubileuszowych obchodów: 100-lecia Kolei Herbskiej, 150-lecia, 160–lecia i ostatnio 170-lecia wiedenki, czyli Drogi Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej, która od 1846 roku przebiega przez Częstochowę i obecnie jest linią kolejową nr 1.

Jestem członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa od początku jej powstania w 2002r.; uczestniczyłam w pracach organów krajowych i okręgowych w Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa; prowadzę szkolenia branżowe na kursach przygotowujących do egzaminów
na uprawnienia budowlane.

Rozrywkowo – przy tak ścisłym umyśle moje ulubione rozrywki to rozwiązywanie sudoku i gra
w scrabble. Ponieważ dużo podróżuję zawodowo pociągami, więc mogę dużo czasu poświęcić
na lektury – bardzo lubię thrillery i współczesne  kryminały  polskich autorów, lubię czytać biografie ciekawych ludzi. Mamy nieformalne koło miłośniczek kina i co poniedziałek uczestniczymy w seansach w OKF Iluzja, nie omijam też spektakli w naszym teatrze i koncertów w filharmonii – ostatnio najlepsze wg mnie koncerty to nasz zespół Filharmonii i „Breakout symfonicznie” oraz „Feel-harmonic”
z zespołem Kroke – mamy się tu czym pochwalić, mamy świetny zespół muzyków. A dzięki SITK,
w którym funkcjonuje Krajowy Klub Miłośników Historii i Zabytków Transportu 3-4 razy w roku organizujemy wycieczki techniczno – turystyczne szlakiem zabytków techniki w różne ciekawe miejsca w kraju – do Częstochowy też już zapraszaliśmy.

Przy tak dużym doświadczeniu zawodowym i stowarzyszeniowym dobrze radzę sobie w pracach organizacyjnych dużych przedsięwzięć o różnym charakterze. Mam konstruktywne spojrzenie na wiele tematów i dobrze radzę sobie z załatwianiem różnych formalnych spraw. Łatwo nawiązuję kontakty
z ludźmi, dzięki kolei i SITK mam bardzo wiele koleżanek i kolegów w całym kraju, chętnie ich odwiedzam i oni chętnie odwiedzają Częstochowę.

Wszyscy kandydaci okręgu wyborczego nr 4

Jerzy-Łodziński248x304-min

Jerzy Łodziński

Okręg 1, Pozycja 1
Iwowa-Brzezowska248x304-min

Iwona Brzezowska

Okręg 1, Pozycja 5
orgielewski248-min

Tadeusz Orgielewski

Okręg 1, Pozycja 2
Toborek248-min

Tomasz Toborek

Okręg 1, Pozycja 6
lukasz-raniewicz248

Łukasz Raniewicz

Okręg 1, Pozycja 3
Alina-Adamiec248

Alina Adamiec

Okręg 1, Pozycja 7
Dorota-Przybyla-248x304

Dorota Przybyła

Okręg 1, Pozycja 4