Iwona Brzezowska

Iwona Brzezowska

Iwona Brzezowska

Lista KWW „WSPÓLNIE DLA CZĘSTOCHOWY” Pozycja 5

Okręg nr 1 

Dzielnice: Podjasnogórska, Stare Miasto, Śródmieście, Trzech Wieszczów

Od lat związana z pracą na rzecz oświaty. Dba o rozwój oferty szkolnictwa dla dorosłych oraz inspiruje młodzież do osiągania sukcesów ogólnopolskich, a także pracy na rzecz dobra wspólnego „małej częstochowskiej Ojczyzny”.

Nowoczesne MiastoPrzyjazna KomunikacjaLepsza PracaSilne SpołeczeństwoWspólna Przestrzeń 

Chcę Częstochowy dla Każdego.

Czyli Częstochowy bezpiecznej:

 • na ulicach – doświetlenie każdej części miasta, w tym ulic osiedlowych, zniesienie barier komunikacyjnych w budynkach użyteczności publicznej, głównie szkół i urzędów, a także bloków mieszkalnych oraz przystosowanie chodników z podjazdami dla osób niepełnosprawnych
 • w szkołach i na boiskach szkolnych – bez przemocy i narkotyków, a także z kadrą nauczycielską zatrudnioną tylko w jednej szkole, która może skupić się na nauczaniu i wychowaniu
 • w miejscu pracy – bez zagrożeń zwolnieniem,  likwidacją zakładu pracy, koniecznością dopełniania etatu w innym miejscu, utworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych i niewidomych, godziwe zarobki dla pełnoletniej młodzieży.

Czyli Częstochowy prorozwojowej:

 • z ułatwieniami podatkowymi dla rodzinnych, małych, średnich i dużych przedsiębiorców z promowaniem ich innowacyjności oraz możliwością finansowania tzw. Start Up;
 • z premiowaniem innowacyjności oświatowej i nietypowym różnicowaniem oferty szkolnictwa zawodowego, w tym rzemieślniczego
 • z dbałością o godne życie dzieci z rodzin i grup defaworyzowanych i ludzi niepełnosprawnych oraz starszych i ubogich;
 • z możliwościami zagospodarowywania niewykorzystanych przestrzeni, np. na dworcu w obszarze sztuki, kultury, świetlic i pracowni integracyjnych, czytelni;

Wspólnie możemy osiągnąć to poprzez takie inicjatywy jak:

 • tworzenie parków tematycznych, edukacyjnych dla dzieci
 • program teleopieki adresowany do osób samotnych po 60. roku życia
 • darmowa komunikacja miejska – rozwiąże problem z parkowaniem w centrum
 • miejsca, gdzie można bez problemu wyprowadzać zwierzaki, gdzie mogłyby się  załatwiać i bawić z innymi
 • zwiększenie liczby toalet publicznych
 • montaż na ulicach, placach, w budynkach użyteczności publicznej kraników z wodą pitną.

21 października proszę o Państwa głos.

Wszyscy kandydaci okręgu wyborczego nr 1

Jerzy-Łodziński248x304-min

Jerzy Łodziński

Okręg 1, Pozycja 1
Iwowa-Brzezowska248x304-min

Iwona Brzezowska

Okręg 1, Pozycja 5
orgielewski248-min

Tadeusz Orgielewski

Okręg 1, Pozycja 2
Toborek248-min

Tomasz Toborek

Okręg 1, Pozycja 6
lukasz-raniewicz248

Łukasz Raniewicz

Okręg 1, Pozycja 3
Alina-Adamiec248

Alina Adamiec

Okręg 1, Pozycja 7
Dorota-Przybyla-248x304

Dorota Przybyła

Okręg 1, Pozycja 4