Joanna Górna

Joanna Górna

Joanna Górna

Lista KWW ”WSPÓLNIE DLA  CZĘSTOCHOWY”  Pozycja 2

Okręg 2

Dzielnice: Częstochówka-Parkitka; Kiedrzyn; Tysiąclecie

Częstochowa jest moim miastem…

Tutaj się wychowałam, ukończyłam Szkołę Podstawową nr 13 i  LO im. Traugutta. Tutaj powróciłam po studiach. Ukończyłam ekonomię na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a także studia podyplomowe z prawa gospodarczego i finansowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz Zarządzanie sportem na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Pracowałam jako zastępca dyrektora Biura Handlu w „Społem”, przez 15 lat prowadziłam działalność gospodarczą. Obecnie jestem związana zawodowo z Instytutem Pedagogiki w Zakładzie Doradztwa Zawodowego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Jestem adiunktem, doktorem nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Prowadzę zajęcia ze studentami, zajmuję się problemami rynku pracy. Biorę udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych dotyczących kształcenia zawodowego i doradztwa zawodowego. W swoim dorobku naukowym mam wiele publikacji naukowych w tym zakresie.

Drugim moim obszarem działalności i zainteresowań na uczelni jest Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego jestem kierownikiem 

od 10 lat. Praca ze studentami  i słuchaczami  UTW daje mi wielką radość, satysfakcję i wiedzę o potrzebach seniorów.

Lubię zdrowy styl życia, od zawsze byłam aktywna fizycznie, w szkole grałam w koszykówkę, potem uprawiałam jogging, a obecnie jestem instruktorem i kształcę instruktorów jogi na kursach AZS-u i prowadzę zajęcia z tego zakresu na studiach podyplomowych Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Jestem autorką dwóch książek o jodze i kilku artykułów naukowych.

W 2016 roku otrzymałam od Prezydenta Częstochowy wyróżnienie i tytuł Eko-Częstochowianki 2016 za m.in. propagowanie zdrowego stylu życia.

Jestem członkiem Rady Rynku Pracy w Częstochowie przy Prezydencie Miasta Częstochowy i członkiem Śląskiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Śląskiego. Ponadto współpracuję ze Stowarzyszeniem Hospicjum „Dar Serca” w Częstochowie, Częstochowskimi Amazonkami i wieloma  wspaniałymi kobietami, współorganizując od wielu lat Forum Kobiet Ziemi Częstochowskiej.

Jestem spełnioną i zadowoloną z życia kobietą, mamą dwójki wspaniałych, dorosłych już dzieci. Realizuję się w pracy zawodowej i społecznej. Mam jeszcze wiele pozytywnej energii, którą, wraz ze swoją wiedzą i doświadczeniem, chciałabym podzielić się z innymi.

Jakimi sprawami chciałabym zajmować się w Radzie Miasta?

Przede wszystkim edukacją na wszystkich poziomach nauczania, począwszy od edukacji przedszkolnej aż po akademicką i Uniwersytety Trzeciego Wieku, zdrowiem i propagowaniem zdrowego stylu życia „od juniora do seniora” oraz rozwojem gospodarczym miasta i rynkiem pracy.

www.joannagorna.pl

Wszyscy kandydaci okręgu wyborczego nr 2

Stanislaw-Gruszka248x30-min

Stanisław Gruszka

Okręg 2, Pozycja 1
musial248-min

Mariusz Musiał

Okręg 2, Pozycja 5
Joanna-Gorna-248x304

Joanna Górna

Okręg 2, Pozycja 2
Maria-Kotkiewicz248x304-min

Maria Kotkiewicz

Okręg 2, Pozycja 6
kłosowska248x304-min

Magdalena Kłosowska

Okręg 2, Pozycja 3
Tomasz-Gmitruk248

Tomasz Gmitruk

Okręg 2, Pozycja 7
Katarzyna-O_S248x304-min

Katarzyna Olejniczak-Szuster

Okręg 2, Pozycja 4