Maria Kotkiewicz

Maria Kotkiewicz

Maria Kotkiewicz

Lista KWW “WSPÓLNIE DLA CZĘSTOCHOWY” Pozycja 6

Okręg nr 2 

Dzielnice: Częstochówka-Parkitka; Kiedrzyn; Tysiąclecie

Jestem absolwentką politologii, a także studiów z zarządzania w sektorze publicznym oraz mediacji i negocjacji. W wolnych chwilach sędziuję mecze koszykówki, która od  lat jest moją pasją.

 • Aktualnie jestem na III roku studiów doktoranckich na Wydziale Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 • Biorę udział w projekcie badawczym, realizowanym w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zawodowo

 • Pracowałam w Biurze Inicjatyw Lokalnych Urzędu Miasta Częstochowy i zajmowałam się współpracą z organizacjami pozarządowymi. Problematyka ta jest mi nadal bliska zarówno w obszarze zainteresowań naukowych, jak również podejmowanej przeze mnie aktywności społecznej.
 • Zawodowo zajmuję się pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków unijnych głównie w zakresie prac badawczo-rozwojowych.

Działalność społeczna

 • Wiceprezes Fundacji, która działa na rzecz edukacji i rozwoju dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Częstochowy.
 • Instruktor harcerski w stopniu harcmistrzyni. W latach 2011-2015 pełniłam funkcję Komendantki Hufca ZHP Częstochowa. W organizacji działam nadal na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, zajmując się głównie kształceniem kadry, poradnictwem oraz prowadzeniem badań na wewnętrzne potrzeby ZHP.

Dla Częstochowy

Z natury jestem społecznikiem, lubię kontakt z ludźmi i w Radzie Miasta chciałabym działać na rzecz mieszkańców Częstochowy, słuchać ich głosu i realizować ich potrzeby.

W szczególności chciałabym wspierać działania z obszarów:

 • edukacja i rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych częstochowian
 • rozwój infrastruktury, z uwzględnieniem potrzeb osób starszych oraz osób
  z niepełnosprawnościami
 • zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach, co umożliwiłoby kobietom powrót na rynek pracy
 • zwiększenie ilości terenów zieleni oraz miejsc rekreacji ruchowej dla mieszkańców
 • współpraca z częstochowskimi organizacjami pozarządowymi
 • aktywizacja społeczeństwa do wspólnego działania na rzecz miasta
 • organizowanie imprez kulturalnych i plenerowych dla mieszkańców
 • szerzenie wiedzy w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej i poprawy bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i kierowców

Wspólnie twórzmy przyszłość Częstochowy!

Zapraszam do rozmowy o naszym mieście.

Kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: maria.kotkiewicz@gmail.com  

21 października – proszę  o Państwa głos!

Maria Kotkiewicz

Wszyscy kandydaci okręgu wyborczego nr 2

Stanislaw-Gruszka248x30-min

Stanisław Gruszka

Okręg 2, Pozycja 1
musial248-min

Mariusz Musiał

Okręg 2, Pozycja 5
Joanna-Gorna-248x304

Joanna Górna

Okręg 2, Pozycja 2
Maria-Kotkiewicz248x304-min

Maria Kotkiewicz

Okręg 2, Pozycja 6
kłosowska248x304-min

Magdalena Kłosowska

Okręg 2, Pozycja 3
Tomasz-Gmitruk248

Tomasz Gmitruk

Okręg 2, Pozycja 7
Katarzyna-O_S248x304-min

Katarzyna Olejniczak-Szuster

Okręg 2, Pozycja 4