Stanisław Gruszka

Stanisław Gruszka

Stanisław Gruszka

Lista KWW “WSPÓLNIE DLA CZĘSTOCHOWY” Pozycja 1

Okręg nr 2 

Dzielnice: Częstochówka-Parkitka; Kiedrzyn; Tysiąclecie

Stanisław Adam Gruszka

Mam 57 lat, jestem częstochowianinem, lokalnym patriotą, przedsiębiorcą, aktywnie działam społecznie, od 26 lat mieszkam w dzielnicy Częstochówka-Parkitka.

PROFIL ZAWODOWY

 • członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • budowlaniec – realizuję obiekty inżynieryjne, przemysłowe oraz usługi specjalistyczne m.in. w ramach modernizowanych linii kolejowych.

AKTYWNOŚĆ

 • W młodości członek i działacz NSZZ „Solidarność”, w sercu od zawsze demokrata, obecnie w Unii Europejskich Demokratów,
 • od 2007r. członek Rady Dzielnicy Częstochówka-Parkitka – obecnie jako wiceprzewodniczący,
 • przewodniczący Stowarzyszenia „Częstochowa 2020”, w którym działam społecznie i promuję Częstochowę,
 • wspieram działalność Związku Piłsudczyków RP / Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego / za co otrzymałem Złoty Krzyż Honorowy Związku oraz medal z okazji 30-lecia powstania Związku Piłsudczyków RP i 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

PROGRAM

 • Współtworzyłem Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólnie dla Częstochowy” ponieważ ufam, że o Częstochowę i jej rozwój, najlepiej zadbają ludzie związani z nią emocjonalnie, którzy chcą działać wspólnie dla dobra miasta, w którym dobrze się czuję, ponad podziałami ideologicznymi i politycznymi.
 • Zbudowaliśmy program wyróżniając pięć kluczowych filarów:

Nowoczesne Miasto – Przyjazna Komunikacja – Lepsza Praca – Silne Społeczeństwo – Wspólna Przestrzeń

Jako radny będę ten program realizował konsekwentnie i z pełnym przekonaniem –  współpracując z  każdym, kto tak jak ja chce dobra Częstochowy.

Program ten jest w wielu obszarach spójny z kierunkami rozwoju Częstochowy przyjętymi i realizowanymi przez organ samorządu miasta obecnej kadencji, jakim jest Prezydent Miasta Częstochowy.

Dla dzielnicy

Jako reprezentant okręgu Częstochówka-Parkitka, Kiedrzyn i Tysiąclecie będę realizował ważne dla tych dzielnic programy inwestycyjne i infrastrukturalne. Są to m.in.:

 • rewitalizacja Rynku Wieluńskiego i stref przyległych,
 • budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg lokalnych i infrastruktury technicznej, w tym przede wszystkim:
  – pomnika przyrody – „Aleja Brzozowa”;
  – ronda dla zbiegu ulic Łódzkiej, Kisielewskiego, Ludowej i Sejmowej;
 • utworzenie nowego, miejskiego przedszkola dla dzielnic Częstochówka- Parkitka i Kiedrzyn,
 • znaczące zwiększenie na rzecz dzielnic limitów kwot Budżetu Obywatelskiego.

Częstochowa to nasze wspólne dobro. Chcę zadbać o jej rozwój wsłuchując się i uwzględniając potrzeby częstochowianek i częstochowian.

Proszę o Państwa głos!

Stanisław Gruszka

Wszyscy kandydaci okręgu wyborczego nr 2

Stanislaw-Gruszka248x30-min

Stanisław Gruszka

Okręg 2, Pozycja 1
musial248-min

Mariusz Musiał

Okręg 2, Pozycja 5
Joanna-Gorna-248x304

Joanna Górna

Okręg 2, Pozycja 2
Maria-Kotkiewicz248x304-min

Maria Kotkiewicz

Okręg 2, Pozycja 6
kłosowska248x304-min

Magdalena Kłosowska

Okręg 2, Pozycja 3
Tomasz-Gmitruk248

Tomasz Gmitruk

Okręg 2, Pozycja 7
Katarzyna-O_S248x304-min

Katarzyna Olejniczak-Szuster

Okręg 2, Pozycja 4