Alina Adamiec

Alina Adamiec

Alina Adamiec

Lista KWW „WSPÓLNIE DLA CZĘSTOCHOWY” Pozycja 7

Okręg nr 1 

Dzielnice: Podjasnogórska, Stare Miasto, Śródmieście, Trzech Wieszczów

Lat 57, rodowita częstochowianka, matka czterech córek, księgowa, działaczka ZHP. Chce zadbać w szczególności o dzieci i młodzież. Wspiera działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju Częstochowy kulturalnej oraz pomocy osobom starszym.

Działalność społeczna

  • działając w ZHP w częstochowskim Hufcu brałam czynny udział w obozach w Pająku jako księgowa – kwatermistrz.
  • pracowałam jako instruktor – kwatermistrz Chorągwianej Szkoły Instruktorów w Złotym Potoku.

Dla Częstochowy

  • będę orędowniczką wszelkich działań na rzecz Częstochowian a w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży.
  • Popieram dalsze starania w kierunku pozyskania nowych inwestorów aby stworzyć nowe miejsca pracy, które zachęcą młodych ludzi do pracy właśnie w Częstochowie.
  • Uważam, że należy zwiększyć nakłady na rekreację mieszkańców. Częstochowa a szczególnie śródmieście ma być centrum kulturalnym całego miasta, zachęcającym do spędzania czasu poza domem w gronie rodziny i przyjaciół.
  • Wspieram wszelkie organizacje pozarządowe, które działają na rzecz poprawy bytu najsłabszych, potrzebujących wsparcia, chorych i niepełnosprawnych.
  • Będę działać w kierunku stworzenia warunków do zwiększenia oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży takich jak: taniec, zajęcia sportowe, koła zainteresowań, przynależność do organizacji młodzieżowych w tym ZHP.
  • zadbam o rozwój bazy Domów Opieki dla samotnych emerytów i rencistów, aby mogli godnie przeżyć „jesień” swojego życia.

 

Wspólnie dla Częstochowy możemy wiele zdziałać. 21 października proszę o Państwa głos.

Wszyscy kandydaci okręgu wyborczego nr 1

Jerzy-Łodziński248x304-min

Jerzy Łodziński

Okręg 1, Pozycja 1
Iwowa-Brzezowska248x304-min

Iwona Brzezowska

Okręg 1, Pozycja 5
orgielewski248-min

Tadeusz Orgielewski

Okręg 1, Pozycja 2
Toborek248-min

Tomasz Toborek

Okręg 1, Pozycja 6
lukasz-raniewicz248

Łukasz Raniewicz

Okręg 1, Pozycja 3
Alina-Adamiec248

Alina Adamiec

Okręg 1, Pozycja 7
Dorota-Przybyla-248x304

Dorota Przybyła

Okręg 1, Pozycja 4