Irena Pianka

Irena Pianka

Irena Pianka

Lista KWW „WSPÓLNIE DLA CZĘSTOCHOWY” Pozycja 8

Okręg nr 4 

Dzielnice: Ostatni Grosz; Raków; Wrzosowiak

Pedagog, wieloletnia dyrektorka przedszkola na Rakowie. Obecnie przewodnicząca Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Chce działać m.in. na rzecz Seniorów, ale także inicjować dialog międzypokoleniowy.

Działalność społeczna:

Moimi hasłami są:

„Życie zaczyna się po 60-ce”

„Podaj mi swoją dłoń – spróbuję pomóc”

W swojej działalności staram się pomagać seniorom w różnych dziedzinach życia m.in. organizując dla nich wszelkie formy życia kulturalnego, artystycznego, zagospodarowując im wolny czas imprezami turystyczno- krajoznawczymi, wczasami, zajęciami sportowymi, co pomaga im przeżyć radośnie jesień życia.

Dla Częstochowy:

  • Zadaniem moim będzie poprawa jakości życia osób starszych, poprzez zaspokajanie ich potrzeb   i oczekiwań, zwiększenie aktywności, wzmocnienie integracji międzypokoleniowej oraz kształtowania w społeczeństwie pozytywnego obrazu seniora.
  • Najważniejszym obszarem jest zdrowie i profilaktyka zdrowotna osób starszych. W tym celu będę podejmować działania na rzecz zwiększenia finansowania leczenia, diagnostyki i rehabilitacji.
  • Chcę podjąć współpracę z MDK w celu nieodpłatnego korzystania z zajęć rehabilitacyjnych na basenie dla osób starszych. Chcę stworzyć miejsce do rehabilitacji w dzielnicy Raków na placu przy Szkole Podstawowej nr 17, gdzie znajduje się niewykorzystany teren.
  • Chcę stworzyć punkt informacyjny o usługach świadczonych na rzecz osób starszych przez instytucje  i organizacje. (Usługi prawne, psychologiczne, opiekuńcze itp.),
  • Chcę nawiązać współpracę z instytucjami, które wspierałyby seniorów na różnych płaszczyznach ich życia.
  • Wspieram i będę wspierała wszelkie inicjatywy mające na celu promowanie właściwych relacji międzypokoleniowych.
  • Planuję zwiększyć częstotliwość spotkań z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej w celu zintensyfikowania działań prewencyjnych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa osób starszych w domu i na ulicy.
  • Będę podejmować współpracę z organizacjami pozarządowymi o podobnym profilu w celu tworzenia wspólnej platformy działań na rzecz skuteczniejszej ochrony interesów emerytów, rencistów i inwalidów.

21 października proszę o Państwa głos.

Wszyscy kandydaci okręgu wyborczego nr 4

Henryka-Sikora248X304-min

Henryka Sikora

Okręg 4, Pozycja 1
Anna-Zajączkowska248x304-min

Anna Zajączkowska

Okręg 4, Pozycja 6
Kamil-Skubiszewski248x304-min

Kamil Skubiszewski

Okręg 4, Pozycja 2
Grzegorz-Gronkiewicz248X304-min

Grzegorz Gronkiewicz

Okręg 4, Pozycja 7
Grzegorz-Basinski-248x304

Grzegorz Basiński

Okręg 4, Pozycja 3
Irana-Pianka248x304-min

Irena Pianka

Okręg 4, Pozycja 8
Krzysztof-Śmich248

Krzysztof Śmich

Okręg 4, Pozycja 4
Ania-Kryś248-304-min

Anna Kryś

Okręg 4, Pozycja 9
Arkadiusz-KobielA248X304-min

Arkadiusz Kobiela

Okręg 4, Pozycja 5