Okręg wyborczy nr 3

Okręg wyborczy nr 3

Podział okręgu wyborczego nr 3 z uwzględnieniem dzielnic i ulic.

OKRĘG WYBORCZY NR 3

DZIELNICE:

Mirów
Północ
Wyczerpy - Aniołów
Zawodzie - Dąbie

Sprawdź listę KANDYDATÓW Okręgu Wyborczego NR 3