Jolanta Urbańska

Jolanta Urbańska

Jolanta Urbańska

„WSPÓLNIE DLA CZĘSTOCHOWY”

Okręg nr 1

Dzielnice: Podjasnogórska; Stare Miasto; Śródmieście; Trzech-Wieszczów.

Jolanta Urbańska, radna VII, obecnie VIII kadencji Rady Miasta. Pełni funkcję wiceprzewodniczącej RM. Jest członkinią Komisji Skarbu oraz Komisji Edukacji. Na mocy Zarządzenia Prezydenta miasta Częstochowy, realizuje zadania jako Społeczny konsultantem ds. Społeczności Żydowskiej. 
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk humanistycznych – całe życie zawodowe związana z Politechniką Częstochowską.
Pozdrawiam. Jola