Jacek Krawczyk

Jacek Krawczyk

Jacek Krawczyk

„WSPÓLNIE DLA CZĘSTOCHOWY”

Okręg nr 4 

Dzielnice: Ostatni Grosz; Raków; Wrzosowiak

Jestem absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończyłem
studia na kierunku administracja. Od 2010 roku posiadam uprawnienia
w zakresie zarządzania i kontrolowania podmiotów gospodarczych.
W latach 2007 – 2015 pracowałem w biurze senatorskim, natomiast od
2015 do 2016 roku byłem Zastępcą Dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie pracuję jako
Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej
w OŚ „WARTA” S.A. w Częstochowie.
Z częstochowskim samorządem jestem związany od 2006 roku, kiedy
uzyskałem mandat Radnego Miasta Częstochowy i pełnię nieprzerwanie tę
funkcję czwartą kadencję.
W Radzie Miasta Częstochowy pracowałem w różnych komisjach, m.in.
przez 8 lat byłem Przewodniczącym Komisji Infrastruktury i Ochrony
Środowiska, a także byłem powołany przez Prezydenta Miasta Częstochowy do
składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Częstochowy oraz do
składu Rady Społecznej Miejskiego Szpitala Zespolonego.
W obecnej kadencji Rady Miasta Częstochowy (2018-2023) pełnię funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Częstochowy, a także pracuję w Komisji
Infrastruktury i Ochrony Środowiska, Komisji Praworządności i Samorządu oraz
jestem Zastępcą Przewodniczącego Zespołu ds. realizacji inwestycji
tramwajowych.
W 2018 roku byłem kandydatem Koalicji Obywatelskiej na Prezydenta
Miasta Częstochowy w wyborach samorządowych.
Od 2020 roku jestem członkiem Stowarzyszenia i Klubu Radnych
Niezależnych „Wspólnie dla Częstochowy”.

Zapraszam również do mnie na stronę internetową: www.jacekkrawczyk.pl