Andrzej Sowa

Andrzej Sowa

Andrzej Sowa

„WSPÓLNIE DLA CZĘSTOCHOWY”

Okręg nr 5 

Dzielnice: Błeszno; Dźbów; Gnaszyn-Kawodrza; Grabówka; Lisiniec; Stradom

Szanowni Państwo,
„ Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania”.

Sentencja ta celnie oddaje przyczyny dla których zdecydowałem się kandydować na radnego Miasta Częstochowy. W 2015 r. objąłem mandat radnego a w wyborach samorządowych w 2018 r. z powodzeniem ubiegałem się o reelekcję. W VIII kadencji Rady Miasta pracuję w komisjach:

Infrastruktury i Ochrony Środowiska, Sportu i Turystyki oraz Skarg , Wniosków i Petycji.

Ukończyłem studia magisterskie na wydziale pedagogiki na Akademii Jana Długosza w Częstochowie (obecnie Uniwersytet im. Jana Długosza). Studiowałem także zarządzanie
zasobami ludzkimi i administrację publiczną. Pracuję jako kierownik działu w Poczcie Polskiej S.A. Przez dwie kadencje działałem w częstochowskiej radzie dzielnicy Dźbów.

Motywowany chęcią naprawy i modernizacji warunków życia mieszkańców Częstochowy, staram się działać wytrwale i skutecznie. Na dzień dzisiejszy, poza setkami interpelacji
i zapytań, mogę wyliczyć co najmniej kilkanaście zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji projektów, które funkcjonują również dzięki aktywnej pracy i zaangażowaniu częstochowianek i częstochowian.

Wierzę, że moje wykształcenie i zdobyta wiedza samorządowa, podbudowane doświadczeniem i skutecznością działania Klubu Radnych „ Wspólnie dla Częstochowy”, którego mam zaszczyt był członkiem, razem z Państwa zaangażowaniem pomoże nam
zbudować jeszcze lepszą i piękniejszą Częstochowę.